Forholdsregler ved Coronavirus (COVID-19)

21.09.2020

Arresødal Hospice følger udviklingen i Coronasmitten nøje
Vi tager de forholdsregler, som myndighederne anviser, som er med til at skærme sårbare patienter.

 


 

 

I takt med Corona epidemiens udvikling og med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, korrigerer vi løbende en række forhold og anbefalinger her på hospice. Myndgihedernes anbefalinger er altid gældende.

Desværre er vi for tiden nødt til at sætte begrænsning på antal besøgende.
Det er vigtigt at have sine kære omkring sig. Det er muligt at have besøg af 3 navngivne pårørende. Sygeplejersken vil spørge om navnene. Besøget foregår på patientstuen eller på terrassen.
Opstår der et ønske om flere besøgende, vil det evt. kunne ske efter en lægefaglig og ledelsesmæssig vurdering


Ved indgangen til hospice er der opslag om ekstra påpasselighed, brug af håndsprit, holde afstand mm. Alle besøgende skal ved ankomst spritte hænder grundigt. Også når de forlader hospice.

For patienter gælder

 • Patienter kan nyde måltiderne på patientstuen eller i fællesrummet. I fællesrummet vil der være anvisninger på, hvordan du skal sidde sammen med andre på sikker vis.
 • Det er ikke muligt selv at tage kaffe. Spørg medarbejderne eller de frivillige om at være behjælpelige.
 • De frivillige medarbejdere vil være værter ved måltiderne. De er grundigt instruerede i, hvordan de skal forholde sig i denne situation.
 • Det er muligt at benytte fællesarealerne samt deltage i fællesarrangementer, andagter mm.
  dog med afstand på 1 meter, fordi patienter her på stedet er i øget risiko for smitte.
 • Hvis du tager på tur udenfor hospice, så ophold dig så vidt muligt udenfor og hold afstand til fremmede, ( 2 meter). Undlad at tage ophold, hvor der er mange mennesker forsamlede. 

 

 For besøgende gælder

 • Kom kun på besøg, hvis du er rask.
 • Kom ikke på besøg, hvis du for nylig har været udsat for mulig Coronasmitte.Kontakt personalet om det. 
 • Det er for tiden ikke længere muligt for besøgende at benytte fællesarealerne. Besøget foregår på patientstuen eller på terrassen.
 • Hold så vidt muligt 2 meters afstand til andre- også den syge.
  Kan du ikke holde 2 meters afstand, skal du have et mundbind på, som udleveres af personalet.
  OBS - hvis du deler husstand med den, du besøger, behøver du ikke at bruge mundbind.
 • Du skal være ekstra opmærksom på rejseaktiviteter, da der løbende er områder, hvor smitterisikoen viser sig at være øget. Informer derfor personalet, hvis du har været et sted med øget smitterisiko. Dette gælder både i Danmark og i udlandet. Det kan være en fordel at kunne fremvise negativ Covid-test.

Alle medarbejdere orienteres løbende om sidste nyt, så alle ved hvordan de skal forholde sig, og de kan være behjælpelige med at svare på srpøgsmål. 

Ledelsen holder sig løbende orienteret om ændringer. 

 

Venlig hilsen
Lisbet Due Madsen

Hospiceleder

Tlf 22 32 63 56 

 

 
Se alle nyheder

Arresødal Hospice  ·  Arresødalvej 100  ·  3300 Frederiksværk  ·  Tlf. (+45) 47 78 70 00  ·  Fax (+45) 47 78 70 19  ·info@arresoedal-hospice.dk 

Hosting: www.rosenloeve.dk  ·  Fotograf Anne Sandner